jubilarer

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Månadens jubilarer

Augusti 2019

Datum

Jubilar

År
6 augusti

27 augusti


8 augusti

12 augusti


4 augusti

6 augusti

13 augusti

15 augusti

26 augusti

29 augusti

30 augusti

30 augusti

Birgit Åman

Margit Annerstedt


Bengt Schloenzig

Anita Eriksson


Karl-Axel Karlsson

Birgitta Hellström

Krister Alpmar

Kent Johansson
Gunilla Lindqvist

Birgitta Hellman

Elsie Åkerman

Hans Wiklund80

80


75

75


70

70

70

70

70

70

70

70

Uppdaterat

2019-08-02