Styrelsen informerar

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Styrelsen informerar 

LF-Seniorernas styrelse 2018

Vid årsmötet 22 februari 2018 omvaldes Karl-Erik Malmquist till ordförande i LF-Seniorerna på ett år.

Vidare omvaldes Estra Berg, Annette Björklund och Björn Medelberg på två år. Ett år kvar av mandattiden har Margareta Masurat, Anders Lagerlöf, Wanja Ivarsdotter-Nordlander och Mats Stenhammar.

Nyval på två år Gerd Bergfors, kassör.


Gun Johansson, kassör, lämnade styrelsen efter många år.


Styrelsen 2018

Karl-Erik Malmquist ordf, Mats Stenhammar, vice ordförande,Gerd Bergfors, kassör, Estra Berg sekreterare,

Anette Björklund, Björn Medelberg, Mats Stenhammar, Anders Lagerlöf, Wanja Ivarsdotter-Nordlander, Margareta Masurat.


Revisorer och Valberedning

Till revisorer omvaldes Östen Gyllenvik, Lillian Idegran och till reviorssuppleant Lauri Matero.

Till valberedningen omvaldes Rosita Lindgren och nyval Marie-Louise Skånberg och Göran Råsmar.


- Styrelsen i bild >>


2018-02-22

2019