jubilarer

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Månadens jubilarer

Maj 2020

Datum

Jubilar

År
8 maj
22 maj

20 maj
25 maj

11 maj

27 maj

Bertil Kristiansson
Lennart Elander

Lennart Edh
Majvor Englund Cych

Eva Blomberg


Lars Florén
85

85


80

80


75

702020-05-02