jubilarer

 

Månadens jubilarer

Juli-Augusti 2021

Datum

Jubilar

ÅrJULI26 juli

Johan Drangel

80

26 juli

Marie-Anne Åberg

80

13 juli

Bengt Sahlin

75

26 juli

Kicki Granquist

75
 2 juli

Jolanta Sagatowska

70

12 juli

Olle Nordlander

70

23 juli

Christina Thorell

70
AUGUSTI

1 augusti

Tommy Elfstrand

80

27 juli

Christer Hagensgård

80
2 augusti

Jörgen Brandt

75

2 augusti

Britt-Louise Jahnsson

75