jubilarer

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Månadens jubilarer

Februari 2020

Datum

Jubilar

År
26 februari


2 februari

12 februari

18 februari

20 februariMargareta Mikkelsen


Lennart Ahlfors

Birgitta Bjarbo

Carl-Åke Andersson

Lisbeth Wiberg

80


75

75

75

75

2020-02-01