jubilarer

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Månadens jubilarer

Oktober 2020

Datum

Jubilar

År
9 oktober

11 oktober
28 oktober

1 oktober
4 oktober
4 oktober
20 oktober

22 oktober

Karl-Henrik Olsson

Maj Lis Danielsson
Solveig Winkler

Ulla Mårtensson

Eva Sandelin

Marianne Wänglund

Eva Borin

Per A Lind

90

80
80

75

75

75

75

75

8 oktober

Sten Andersson

70