Styrelsen informerar

LF-Seniorerna        - föreningen för LFAB:s pensionärer -

 

Styrelsen informerar 

LF-Seniorernas styrelse 2019

Vid årsmötet 2019 omvaldes Karl-Erik Malmquist till ordförande i LF-Seniorerna på ett år.

Vidare omvaldes Estra Berg, Annette Björklund och Björn Medelberg på ett år. Ett år kvar av mandattiden har Margareta Masurat, Anders Lagerlöf och Wanja Ivarsdotter-Nordlander samt Gerd Bergfors, kassör.Styrelsen 2019

Karl-Erik Malmquist ordf, Anders Lagerlöf, vice ordförande,Gerd Bergfors, kassör, Estra Berg sekreterare,

Anette Björklund, Björn Medelberg, Jörgen Brandt, Anders Lagerlöf, Wanja Ivarsdotter-Nordlander och Margareta Masurat.


Revisorer och Valberedning

Till revisorer valdes Viveca af Petersens, Lillian Idegran och till reviorssuppleant Lauri Matero.

Till valberedningen omvaldes Rosita Lindgren, Marie-Louise Skånberg och Göran Råsmar.


- Styrelsen i bild >>


2019-02-30