Styrelsen informerar

 

Styrelsen informerar 

LF-Seniorernas styrelse 2020

Vid årsmötet 2020 omvaldes Karl-Erik Malmquist till ordförande i LF-Seniorerna på ett år.

Eva Lindqvist, sekreterare, nyval två år. Anette Björklund, Björn Medelberg och Gerd Bergfors omvaldes på två år. Ett år kvar av mandattiden har Margareta Masurat, Anders Lagerlöf, Jörgen Brandt och Wanja Ivarsdotter-Nordlander.Revisorer och Valberedning

Till revisorer valdes Viveca af Petersens, Lillian Idegran och till reviorssuppleant Lauri Matero.

Till valberedningen omvaldes Rosita Lindgren, Marie-Louise Skånberg och Göran Råsmar.


- Styrelsen i bild >>


2020-03-13