Vår IT-historia

LF-Seniorerna och Internet


Under 2008 diskuterades i styrelsen om att LF Seniorerna skulle  göra en It-satsning.

Sedan 2010 finns vi på "nätet", dvs Internet. Där finns LF-Seniorerna hemsida, vår informationskanal,

www.lfseniorer.se och e-post i programmet WebbMail.


Roffe Andersson gjorde ett skissat förslag, ett första utkast, som presenterades för LF-Seniorernas

styrelse. Idé och design från utkastet finslipades sedan av en arbetsgrupp i styrelsen. Vår hemsida

är skapad i verktyget WebCreator. Webb-programering och grafisklayout utfördes av "vår konsult" Björn Gullberg.


Hemsidan har under februari 2015ändrats för att stödja ett nytt redigeringsverktyg; Web Editor.


Vid sidan om detta har vi också byggt en Kontaktlista, (en adressbok med ca 420 LF Seniorers ep-adresser),i e-postfunktionen Webbmail.

LF-Seniorernas "IT", hemsida och e-post ligger på ett, "hyrt utrymme", hos ett s.k. webbhotell, One.com.


2015-03-23