Program

Program

OBS!! Ingen anmälan kan göras innan du fått en inbjudan!

Ingen förhandsbokning kan ske. Endast anmälan enligt inbjudan när den kommer. All anmälan till alla våra aktiviteter, skall göras till de personer som finns angivna på inbjudan och så som där angivits!

Övriga aktiviteter/sektioner:

-Boule läs mer  >>   -Golf läs mer  >>      -Gympa läs mer >>


2017-02-23