valber-revisor

LF-Seniorernas revisorer:

Viveca af Petersens

Lillian Idegran

Lauri Matero, (suppleant)
Viveca af Petersens

Lillian Idegran

Lauri Matero

LF-Seniorernas valberedning :

Rosita Lindgren  (sammankallande)

Marie-Louise Skånberg

Göran Råsmar


 

2020-03-13