Start

Välkommen till LF-Seniorernas hemsida

Medlemsinformation 16 april 2021

Ordinarie föreningsstämma 2020
Beslut per capsulam (utan närvaro)

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en förening delta vid

årsstämman antingen genom poströstning eller elektronisk uppkoppling. Detta oavsett vad

som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska

smittspridningen på grund av rådande coronapandemi. Härigenom kan vi undvika en fysisk

sammankomst, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande

omständigheter.

 

På styrelsemöte den 23 februari 2021 har styrelsen beslutat att stämman enbart ska ske per capsulam, alltså utan närvaro. Vi kallar det "pappersstämma". Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år.


Kallelse, verksamhetsberättelse, föredragningslista inkl valberedningens förslag har skickats via e-post den 16 april och via ordinarie postgång (för de som inte har e-post) den 19 april. 


OBS! Några e-postutskick har kommit i retur med meddelande om att adressen är felaktig. Det är viktigt att du meddelar om du byter e-postadress, till kansli@lfseniorer.se.


Medlemsinformation 22 januari 2021

Nu längtar vi nog alla efter att verksamheterna i LF-Seniorerna kan dra igång igen så att vi får mölighet att träffas. Dessvärre ser vi ingen ljusning än. Det är därför väldigt svårt att planera in aktiviteter framöver.

 

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas före februari månads utgång. På grund av pandemin har vi valt att skjuta på mötet. Preliminärt datum är 18 maj 2021. Vi återkommer längre fram om hur och var stämman kommer att hållas. Poströstning är genom lagen möjligt oavsett vad som anges i lag och i föreningens stadgar.

 

Vad gäller övriga verksamheter har programkommittén flera trevliga förslag, men vi kan alltså inte planera in tidpunkter i nuläget.

 

Hälsningar

Styrelsen 

Jubilarer >>

Kommande aktiviteter

Se medlemsinformationen ovan.Om du inte fått någon inbjudan kan det bero på att vi har felaktig mejladress till dig,

eller så kan det vara så att din mejlbox är full. Kontrollera också din "Skräppost" med jämna mellanrum. Ibland händer det att mejl av misstag hamnar där.

Hör gärna av dig till kansli@lfseniorer om du inte längre får några mejl från oss.Fasta aktiviteter

LF-Seniorerna har tre fasta aktiviteter som, i mån av plats, är öppna för alla medlemmar

 

Boulen har startat. Vi spelar onsdagar mellan kl 10.00 och 12.00 i Prins Bertils Boulehall på Djurgården (intill Rosendals trädgård). Är du intresserad, kontakta Rosita Lindgren, roslindgren@gmail.com eller ring 070-592 87 66.

 

Gympan startade en ny termin den 16 januari. Plats LFAB, Tegeluddsvägen 11-13. Vi gympar kl 13.30 – 14.30 torsdagar. Är du intresserad, kontakta Gunilla Wahlström,

wahlstrom.gunilla@gmail.com.

 

Golfen. Sektionen har ändrat sin arbetsordning något. Vill du ha inbjudan till kommande evenemang, anmäl ditt intresse till Jörgen Brandt, jorgenbrandt34@gmail.com


Senast uppdaterad: 2020-11-18             © LF-Seniorerna 2010 - 2020