Start

Välkommen till LF-Seniorernas hemsida

Säsongspremiär för seniorgolfarna

Äntligen har vi så smått kunnat smyga igång med några av våra aktiviteter. Först ut var seniorgolfarna som haft säsongspremiär på Haninge GK.

Läs Jörgens artikel från tävlingen här


Medlemsinformation 20 maj 2021

Årsmötet är nu formellt avklarat. Innan årsmötet hade ett fåtal kommentarer inkommit kring det utsända materialet, men inget som påverkade beslutsförslagen.


Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Ordförande Karl-Erik Malmquist

Sekreterare Margareta Masurat

Kassör Gerd Bergfors

Programkommitté Anders Lagerlöf, tillika vice ordförande

Jörgen Brandt

Björn Medelberg

Eva Larsson

Kansli och webb Lena  Forsberg

Wanja Ivarsdotter-Nordlander


Revisorer Viveca af Petersens

Lillian Idegran 

Revisorssuppleant Lauri Matero 


Vi hoppas nu att successivt komma igång med fasta aktiviteter.

Ansvariga:

Golf, Jörgen Brandt
Boule, Rosita Lindgren
Gymnastik, Gunilla Wahlström

Så snart lokaler och startdatum är bestämda kommer inbjudan att skickas ut. 


Övrigt programutbud hoppas vi komma igång med i augusti. Självfallet följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


Har du frågor eller funderingar, hör av dig till: kansli@lfseniorer.se eller till någon av oss i styrelsen.


Med förhoppning om att ni alla snart blir färdigvaccinerade så vi kan ses igen.


Styrelsen


Medlemsinformation 16 april 2021

Ordinarie föreningsstämma 2020
Beslut per capsulam (utan närvaro)

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en förening delta vid

årsstämman antingen genom poströstning eller elektronisk uppkoppling. Detta oavsett vad

som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska

smittspridningen på grund av rådande coronapandemi. Härigenom kan vi undvika en fysisk

sammankomst, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande

omständigheter.

 

På styrelsemöte den 23 februari 2021 har styrelsen beslutat att stämman enbart ska ske per capsulam, alltså utan närvaro. Vi kallar det "pappersstämma". Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år.


Kallelse, verksamhetsberättelse, föredragningslista inkl valberedningens förslag har skickats via e-post den 16 april och via ordinarie postgång (för de som inte har e-post) den 19 april. 


OBS! Några e-postutskick har kommit i retur med meddelande om att adressen är felaktig. Det är viktigt att du meddelar om du byter e-postadress, till kansli@lfseniorer.se.


Jubilarer >>

Kommande aktiviteter

Se medlemsinformationen ovan.Om du inte fått någon inbjudan kan det bero på att vi har felaktig mejladress till dig,

eller så kan det vara så att din mejlbox är full. Kontrollera också din "Skräppost" med jämna mellanrum. Ibland händer det att mejl av misstag hamnar där.

Hör gärna av dig till kansli@lfseniorer om du inte längre får några mejl från oss.Fasta aktiviteter

LF-Seniorerna har tre fasta aktiviteter som, i mån av plats, är öppna för alla medlemmar

 

Boulen. Vi spelar onsdagar mellan kl 10.00 och 12.00 i Prins Bertils Boulehall på Djurgården (intill Rosendals trädgård). Är du intresserad, kontakta Rosita Lindgren, roslindgren@gmail.com eller ring 070-592 87 66.

 

Gympan.  Plats LFAB, Tegeluddsvägen 11-13. Vi gympar kl 13.30 – 14.30 torsdagar. Är du intresserad, kontakta Gunilla Wahlström,

wahlstrom.gunilla@gmail.com.

 

Golfen. Vill du ha inbjudan till kommande evenemang, anmäl ditt intresse till Jörgen Brandt, jorgenbrandt34@gmail.com


Senast uppdaterad: 2020-11-18             © LF-Seniorerna 2010 - 2020