Om LF-Seniorerna

Vad är LF-Seniorerna?


LF-Seniorerna är en förening för LFAB:s pensionärer. Föreningen bildades 1999 genom en sammanslagning av tidigare pensionärsföreningar inom LFAB respektive Wasa Nord. Medlem är varje tidigare anställd i LFAB-koncernen som avgått med ålderspension eller som blivit pensionerad i förtid.


Målet för vår verksamhet är att aktivera medlemmarna genom intressanta och trevliga arrangemang.

Syftet är att ge tillfälle för "gamla" arbetskamrater att träffas under gemytliga former samtidigt

som nya kontakter kan knytas.

Eller som en f.d. ordförande i föreningen enkelt uttryckte det: vi träffas, har kul och pratar "lite skit".


Föreningen arrangerar bussresor och dagsutflykter till intressanta och trevliga resmål,

men även aktiviteter i Stockholm, t.ex. museibesök, lunchkonsert, mm. På programmet finns också Boule, Gymnastik och Golf.


Vi har ingen medlemsavgift utan vår verksamhet finansieras dels genom årligt förvaltningsbidrag från LFAB, men vi tar även ut ett självkostnadspris för de olika aktiviteterna.


LF-Seniorernas bankgiro 5378-9343, Länsförsäkringar Bank.