bra-ej fått

 

Bra att veta

Missade aktiviteter/"saknar inbjudan"


Vid några tillfällen har vi fått höra: "missade aktivitet, fick ingen inbjudan"!


Det händer ibland, inte vid alla utskick, att vi får meddelande från vår Internet-operatör, (One.com),

om enstaka mail som ej gått fram till någon e-postadress. Felmeddelande s.k "Delivery Status Notification"......


Skälen har varit olika:

- mottagarens "Inkorg" har varit full, (capacity exceeded)

- mottagaren har bytt e-postadress utan att meddela LF-S kansli

- mottagaren har bytt e-postadress och Internetoperatör utan att meddela LF-S kansli

- driftstörningar hos mottagarens Internetoperatör

- mottagaren har själv raderat, (delete), i sin inkorg

- fel på egna pc-n´


På vår hemsida lfseniorer.se, under menyn "Program", står våra planerade och bokade Aktiviteter listade.

Där står också planerade och fastställda datum, samt om inbjudan gått ut.

Ofta förekommer också länkar till en sida "På G" där det återges stora delar av texten som

finns på inbjudan.kansli@lfseniorer.se


Var gärna själv lite aktiv på vår hemsida! Gå in och kolla vad som hänt och kommer att hända!


2016-01-22